Louise Bønløkke

Louise Bønløkke

Advisor

louise.b@adviceas.dk

+45 40 12 49 48

LinkedIn profil

Louise er optaget af at forstå, hvad der driver menneskelig adfærd, holdninger og behov. Med denne indsigt i hånden hjælper hun organisationer med at sikre, at deres brand, kommunikation og ydelser udvikles med afsæt i brugernes perspektiv.

Hos Advice projektleder Louise en lang række forskelligartede analyseprocesser med skarpt fokus på at konvertere dybdegående indsigter til indlevende fortællinger og handlingsanvisende anbefalinger. Det gør hun gennem alt fra test af brandplatforme og kampagnekoncepter til customer journey studier og dybdegående målgruppeafdækning og -segmentering. Metodisk benytter Louise sig af værktøjer, som spænder over dybdeinterviews, fokusgrupper, online bulletin boards, etnografiske studier og kvantitative surveys.

Louise har en professionsbachelor i Brand Design fra KEA og er cand.mag i kommunikation fra Aalborg Universitet København.

Bonusinfo: Louise har engang deltaget i Danmarksmesterskabet i westernridning.